Encarem la fase final del projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària”, durant el qual hem produït diferent material audiovisual per tal de donar a conèixer diferents experiències i iniciatives del territori que vinculen serveis ambientals i economia social.

El projecte té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Social i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. S’han analitzat diverses activitats que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica.

Hem elaborat diferents audiovisuals i fitxes de les diferents experiències seleccionades. S’han identificat 8 experiències d’associacions, fundacions i diferents tipus de cooperatives, de 4 sectors d’activitat: conservació i estudi, agroecologia, gestió forestal i ecoturisme:


  • Conservació i estudi, amb l’experiència de l’Associació Mediambiental La Sínia i la Fundació Emys.


  • Agroecologia, amb la cooperativa de treball Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, i Biolord, cooperativa rural que comercialitza pomes produïdes en zones de muntanya.


  • Gestió forestal, amb l’experiència de Bosquerols, cooperativa de treball dedicada a la gestió forestal propera a la natura i que comercialitza productes lligats al bosc, i Idària, una cooperativa d’inserció que presta serveis lligats a la gestió forestal.


  • Ecoturisme, amb l’experiència del Grup de Natura Freixe, una associació amb una llarga trajectòria en la gestió de la reserva natural de Sebes de Flix, i que actualment realitza activitats ecoturístiques lligades al coneixement de l’espai natural i el territori, i la Fassina de Jafre, un equipament turístic del parc natural del Garraf.