L’economia socioambiental i solidària com a eina de conservació i valoració dels serveis ambientals dels ecosistemes


El projecte té com a objectiu posar en valor el vincle entre l’Economia Socioambiental i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals.

S’analitzaran diverses activitats que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinèrgia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica.

La difusió de les experiències seleccionades i el seu vincle amb la conservació del serveis ambientals es realitzarà a partir d’audiovisuals i fitxes de cada experiència, i es difondran a través d’una campanya 2.0 (xarxes socials i blog) pròpia. Per assolir un major impacte i mantenir l’acció de difusió en el futur, el blog i els seus continguts s’allotjarà en un web específic, amb vincles des del web de la Fundació ENT i de l’Associació de Naturalistes de Girona promovent vincles amb entitats que fomenten aquests models econòmics (la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES), entre d’altres.