Experiències

FUNDACIÓ EMYS
L’activitat principal de l’entitat és la conservació del patrimoni natural, en especial a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Aquesta activitat es complementa amb l’estudi i conservació, l’educació ambiental i els serveis de suport per desenvolupar projectes d’acroecologia, gestió forestal i ecoturisme. També es desenvolupen altres activitats en el marc de l’economia verda, com la venda de melmelades.

BIOLORD COOP
Cooperativa rural d’iniciativa social i sense ànim de lucre que agrupa disset pagesos productors de pomes i vuit entitats de serveis i col·laboradores de les comarques del Pirineu Català (Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça). L’objecte social de l’entitat és la promoció de la pagesia de muntanya en totes les seves vessants, i el foment de la producció agrària ecològica situada a més de 700 metres d’alçada i respectuosa amb l’entorn natural i social. La cooperativa neix com a alternativa al gairebé monocultiu turístic del territori basat, principalment, en les segones residències.