Estudis

Seguidament mostrem un llistat d’estudis d’interès sobre les diferents temàtiques del projecte:


ESS i MEDI AMBIENT

Graizbord, B. | Reseña de “Economía ecológica y política ambiental” de Joan Martínez Alier y Jordi Roca Jusmet | 2017

Institut d’Estudis Catalans | Natura: ús o abús? L’economia de la natura | 2018

Alió, M., Azevedo, F. | La economía social y solidaria en la transición ambiental | 2015


SERVEIS AMBIENTALS

Kristensen, P. | The DPSIR Framework | 2014

Millenium Ecosystem Assessment | ECOSYSTEMS AND HUMAN WELL-BEING: Current State and Trends, Volume 1, The Millennium Ecosystem Assessment series ; . Ecosystems and human well-being ; v. 1. | 2005

Potschin-young, M., Haines-young, R., Görg, C., Heink, U., Jax, K., Schleyer, C. | Understanding the role of conceptual frameworks : Reading the ecosystem service cascade. Ecosyst. Serv. | 2017

Haines-Young, R., Potschin, M. | Common International Classification of Ecosystem Services (CICES) V5.1 and Guidance on the Application of the Revised Structure. Eur. Environ. Agency 53 | 2018

European Comission | Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services, Agriculture, Ecosystems & Environment | 2015

Els serveis ecosistèmics de la natura


CONSERVACIÓ I ESTUDI

Mª Àngels Alió |Perspectivas actuales de la Transición ambiental. Aportaciones y comentarios a la luz del encuentro internacional medio ambiente siglo XXI | 2002

Baròmetre del Tercer Sector Ambiental | 2015


AGROECOLOGIA

Miguel A. Altieri | Agroecologia : principios y estrategias para disenar una agricultura que conserva recursos naturales y asegura la soberania alimentaria | 1995

López-García, D., Calvet-, L., Espluga, J., Di, M., Tendero-acin, G. | La dinamización local agroecológica como estrategia para la construcción de soberanías locales. Revista Ecología Política | 2014

Diputació de Barcelona | La dinamització local agroecològica | 2015


ECOTURISME

GEA 365.S.L | Gestió i estudis ambientals. TURISME DE FAUNA A CATALUNYA | 2016

Generalitat de Catalunya | Pla de foment del turisme de natura als espais naturals protegits de Catalunya | 2015

Generalitat de Catalunya | Ecoturisme | 2018


GESTIÓ FORESTAL

Prosilva | Prosilva Principles | 2015