Tipologia: Associació www.riugaia.cat
Població: AltafullaTwitter
@GaiaVoluntariat
Activitat: Custòdia del territori. Foment del Voluntariat. Educació Ambiental Facebook
@riugaia
Any fundació: 1997
Personal: 4

Aprofitament dels serveis culturals (biòtics i abiòtics) per a la investigació científica i coneixement ecològic (a través de les activitats d’educació i voluntariat ambiental). Altres activitats desenvolupades fan un aprofitament dels serveis de proveïment (elaboració de cervesa artesana).

L’associació impulsa un programa de custòdia al riu Gaià, amb els objectius de la conservació de la biodiversitat vinculada amb l’entorn fluvial, el foment del voluntariat i la promoció de l’educació ambiental. L’activitat de custòdia comença el 1998 amb la desembocadura del Gaià, estenent-se per tota la conca, fins que el 2014 l’àmbit d’actuació arriba a tota la conca. L’Hort de la Sínia és un projecte impulsat per l’Associació, com a centre d’educació ambiental, horts per famílies, ecoturisme, que l’any 2018 continua la seva activitat de manera independent.

Es treballen de manera integrada les activitats de custòdia, educació i voluntariat ambiental. Les activitats en el territori es plantegen sota la fórmula de voluntarietat i educació ambiental de manera que són l’eix de la custòdia. Molts d’aquest projectes es centren al voltant de la conservació d’una espècie en concret (tortuga de rierol, barb cua-roig, l’eriçó, orquídees) o d’hàbitats (torrent de Salomó).

Treballen de manera conjunta i coordinada dins del programa de custòdia. I de fet, es nodreixen entre ells per assolir els reptes que ens plantegem.

Entitat pionera en l’ús de l’eina de custòdia del territori per millorar i difondre la conservació d’un espai vulnerable.