Tipologia: Fundació www.fundacioemys.org
Població: RiudarenesTwitter 
@fundacioemys
Activitat: Conservació del patrimoni natural Facebook 
@fundacioemys
Any fundació: 2003 Instagram 
@fundacioemys
Personal: 9

Aprofitament dels serveis culturals (biòtics i abiòtics) per a la investigació científica i coneixement ecològic. Altres activitats desenvolupades fan un aprofitament dels serveis de proveïment (elaboració de melmelades) i serveis de regulació (gestió forestal).

L’activitat principal de l’entitat és la conservació del patrimoni natural, en especial a les zones humides i de la tortuga d’estany (Emys orbicularis). Aquesta activitat es complementa amb l’estudi i conservació, l’educació ambiental i els serveis de suport per desenvolupar projectes d’acroecologia, gestió forestal i ecoturisme. També es desenvolupen altres activitats en el marc de l’economia verda, com la venda de melmelades.

L’entitat treballa en col·laboració amb els actors del territori per portar a la pràctica una gestió sostenible, promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible i l’ecoturisme. Aquest enfocament respon a una visió global del territori i de la seva economia, vehiculant-se a través de fórmules de custòdia del territori amb criteris econòmics ecològics.

L’estratègia consisteix en consolidar la conservació del patrimoni natural (espècies i hàbitats) promovent una economia verda, en alguns casos, a través de la custòdia del territori.

Entitat pionera en la custòdia del territori (30 anys de registre de la població de la tortuga)

Diversificació de les activitats de custòdia per compatibilitzar la conservació i desenvolupament local ecològic