Tipologia: Cooperativa www.idaria.cat
Població: LlagosteraTwitter 
@idariacoop
Activitat: Inserció laboral Facebook 
@idariacoop
Any fundació: 2012
Personal: 9

Aprofitament dels serveis culturals (biòtics i abiòtics) per a la investigació científica i coneixement ecològic. Altres activitats desenvolupades fan un aprofitament dels serveis de proveïment (elaboració de melmelades) i serveis de regulació (gestió forestal).

L’estratègia consisteix en consolidar la conservació del patrimoni natural (espècies i hàbitats) promovent una economia verda, en alguns casos, a través de la custòdia del territori.

L’estratègia consisteix en consolidar la conservació del patrimoni natural (espècies i hàbitats) promovent una economia verda, en alguns casos, a través de la custòdia del territori.

Entitat pionera en la custòdia del territori (30 anys de registre de la població de la tortuga)

Diversificació de les activitats de custòdia per compatibilitzar la conservació i desenvolupament local ecològic