Tipologia: Cooperativa www.idaria.cat
Població: LlagosteraTwitter 
@idariacoop
Activitat: Inserció laboral Facebook 
@idariacoop
Any fundació: 2012
Personal: 22

Aprofitament dels serveis de proveïment (biòtic, fibres i altres materials de plantes silvestres) per a la seva ocupació o tractament directe i serveis de regulació (gestió forestal).

La cooperativa d’inserció laboral es dedica a la creació d’oportunitats laborals per a persones en risc d’exclusió social mitjançant la realització de diferents activitat en el marc de l’economia verda. Les línies d’activitat són els serveis forestals, la gestió integral de finques (agricultura, horta i jardineria) i serveis variats (repartiment de cartells, neteja, atenció al públic, etc.). De forma transversal la cooperativa realitza formació dirigida a la inserció de les persones en les diferents línies d’activitat de la cooperativa.

El principal objectiu de la línia d’activitat forestal és treballar amb productes forestals que es vinculin al client final. En aquest sentit s’ha treballat en la producció del carbó vegetal, actualment en procés de transformació a una línia de producció de biochar (per a ús com a biofiltre tant per l’aigua com pel sòl). A més dins el projecte Boscos Actius, es treballa en la recol·lecció de productes forestals no fustaners, com el bruc, l’arboç i el llentiscle. L’objectiu del projecte és regularitzar les activitats d’aprofitaments forestals no fustaners, combatent tant la vulnerabilitat social que les acompanya com l’ambiental.

Inserció de persones en risc d’exclusió mitjançant la realització d’activitats d’aprofitament forestal que es vinculen al client final.