Publicat el segon vídeo del projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària”.

Es tracta de documents audiovisuals que, agrupats per sectors (conservació i estudi, gestió forestal, agroecologia i ecoturisme), mostren les interioritats i objectius de cadascuna de les experiències seleccionades pel projecte. Estem treballant en un total de 4 vídeos, un per cada sector i un vídeo global del projecte. De moment ja pots veure dos dels vídeos, el primer, dedicat a experiències de conservació i estudi, i el segon, centrat en duies iniciatives d’agroecologia: