Tipologia: Cooperativa rural sense ànim de lucre www.biolord.coop
Població: Sant Llorenç de MorunysTwitter
@Biolord_pomes
Activitat: Producció i comercialització de pomes Facebook 
@pomademuntanyabiolord
Any fundació: 2016 Instagram 
@pomademuntanyabiolord
Personal: 25

L’activitat principal es vincula amb els serveis de proveïment i de regulació (biòtics i abiòtics). Altres activitats desenvolupades interaccionen amb els serveis culturals (activitats culturals, turístiques i d’intercooperació amb altres agents).

BIOLORD COOP és una cooperativa rural d’iniciativa social i sense ànim de lucre que agrupa disset pagesos productors de pomes i vuit entitats de serveis i col·laboradores de les comarques del Pirineu Català (Solsonès, Berguedà, Cerdanya, Pallars Sobirà i Alta Ribagorça). L’objecte social de l’entitat és la promoció de la pagesia de muntanya en totes les seves vessants, i el foment de la producció agrària ecològica situada a més de 700 metres d’alçada i respectuosa amb l’entorn natural i social. La cooperativa neix com a alternativa al gairebé monocultiu turístic del territori basat, principalment, en les segones residències.

L’entitat comercialitza la producció de pomes de les persones sòcies productores i integra altres activitats de serveis a través de les sòcies de serveis. Tots els productors de Biolord treballen amb varietats de poma adaptades a l’entorn i amb certificació de producció agrària ecològica.

L’entitat té per objectiu la mobilització i posada en valor dels recursos locals per tal de desenvolupar una estratègia d’integració horitzontal, amb l’arrelament amb el teixit econòmic i social del territori, col·laborant amb altres sectors i el món associatiu per tal de dinamitzar la zona.

Son pioners en la recuperació del cultiu de la poma en zona de muntanya mitjançant el cultiu ecològic, amb l’ús de varietats resistents al motejat (fong molt problemàtic) i en la cobertura física sobre les plantacions com a eines alternatives a la lluita química