Després de Sant Jordi començarem a gravar els diferents vídeos que protagonitzaran el projecte. Es tractarà de documents audiovisuals que, agrupats per sectors, ensenyaran les interioritats i objectius de cadascuna de les experiències seleccionades.

Es realitzarà un vídeo per cada sector (Conservació, gestió forestal, agroecologia i ecoturisme) i un vídeo resum del projecte global.