Finalitza el projecte “Els serveis ambientals i l’economia social i solidària“, impulsat per la Fundació ENT i l’Associació Naturalistes de Griona, que tenia l’objectiu de posar en valor el vincle entre l’Economia Social i Solidària (ESS) i la conservació dels serveis ambientals dels ecosistemes en entorns rurals i naturals. Malgrat tot, la Fundació ENT vol seguir aprofundint i treballant el vincle entre medi ambient i l’economia social i solidària, de fet, es considera una àrea de treball estratègica en el present i futur proper. 

A través d’audiovisuals i fitxes descriptives de les experiències, s’han analitzat diverses iniciatives que es desenvolupen en el marc de l’ESS, l’activitat de les quals permet conservar i posar en valor els serveis ambientals que ofereixen els ecosistemes, fent especial èmfasi en casos en que es generi una sinergia entre conservació i protecció dels ecosistemes i manteniment de l’activitat econòmica. Es van identificar experiències d’associacions, fundacions i diferents tipus de cooperatives, de 4 sectors d’activitat: conservació i estudi, agroecologia, gestió forestal i ecoturisme.

  • Conservació i estudi, amb l’experiència de l’Associació Mediambiental La Sínia i la Fundació Emys.
  • Agroecologia, amb la cooperativa de treball Arran de Terra, dedicada a la dinamització local agroecològica, i Biolord, cooperativa rural que comercialitza pomes produïdes en zones de muntanya.
  • Gestió forestal, amb l’experiència de Bosquerols, cooperativa de treball dedicada a la gestió forestal propera a la natura i que comercialitza productes lligats al bosc, i Idària, una cooperativa d’inserció que presta serveis lligats a la gestió forestal.
  • Ecoturisme, amb l’experiència del Grup de Natura Freixe, una associació amb una llarga trajectòria en la gestió de la reserva natural de Sebes de Flix, i que actualment realitza activitats ecoturístiques lligades al coneixement de l’espai natural i el territori, i la Fassina de Jafre, un equipament turístic del parc natural del Garraf.

Encara que aquest projecte concret hagi finalitzat, el web es manté obert per continuar difonent la tasca de les experiències analitzades i continuar treballant en la línia de vincular sostenibilitat i conservació del medi amb l’economia social i solidària. De fet, l’aprofundiment d’aquest vincle es considera un àmbit de treball estratègic per la Fundació ENT, i esperem que en les properes setmanes i mesos podem anunciar nous projectes en aquesta línia.